Rejestracja do procesu Certifikacji i Superwizji

Wróć Do Sklepu

Rejestracja do procesu Certifikacji i Superwizji

300,00 

Do procesu Profesjonalnej certyfikacji mogą przystąpić osoby, które ukończyły Roczny Profesjonalny Trening masażu Tantrycznego w szkole The Paths of Transformation i otrzymały:

Certyfikat Ukończenia Profesjonalnego Treningu Masażu Tantrycznego (Certificate of Professional Tantra Massage Participation

Wymogi do uzyskania Certyfikatu Profesjonalnego Praktyka Masażu Tantrycznego (Professional Practitioner Certification)

Kategoria:

Opis

Informacje wstępne

Gratulujemy ukończenia naszej wspólnej rocznej podróży w trakcie Kursu Masażu Tantrycznego oraz otrzymania Certyfikatu Ukończenia Treningu. Po zakończeniu procesu Superwizji otrzymasz Certyfikat Profesjonalnego Praktyka Masażu Tantrycznego. Na początku chcielibyśmy Cię poinformować, iż proces superwizji nie jest egzaminowaniem wszelkie uwagi i krytyka (konstruktywna) mają na celu doskonalenie Twoich umiejętności jako praktyka masażu tantrycznego. Poniżej przedstawiamy Ci dalsze kroki postępowania. Życzymy Ci wspaniałej i owocnej podróży!

Z miłością
Freya i Piotr

Po co nam superwizja?

Większość organizacji zawodowych reprezentujących profesjonalnych coachy, terapeutów czy masażystów wymaga swoich członków regularnej superwizji. Tak też jest np. w przypadku ASIS. Coraz więcej klientów, szczególnie w tak złożonym i nieuregulowanym obszarze jak masaż Tantryczny podejmuje decyzję o wizycie u danego praktyka na podstawie informacji czy jest on/ona w stanie wykazać, że pracuje pod okiem superwizora i organizacji, do której ma zaufanie i może w przypadku problemów się zwrócić.

Podstawowe funkcje superwizji

 1. Rozwojowa – rozwój umiejętności, wiedzy i potencjału praktyka.
  • Wsparcie Twojego jego rozwoju jako praktyka somatycznej tantry masażu/coachingu może obejmować między innymi: dyskusję nad przebiegiem sesji i podjętymi interwencjami, rozmowa o tym co poszło nie tak, co mógł/abyś zrobić lepiej itp.
  • Zdobywanie nowych umiejętności i pewności siebie, poprawę wglądu w sposób, w jaki pracujesz z klientami, poszerzanie zestawu narzędzi w zakresie podejść i technik.
 2. Budowanie zasobów („Resourcing”)
  • Zapewnienie bezpiecznej i refleksyjnej przestrzeni, w której praktyk otrzymuje wsparcie w kontekście dbania o swoje własne zasoby. Obejmuje to pomoc w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami i relacjami.
  • Wsparcie w zrozumieniu złożoność relacji Praktyka z klientami.
  • Wsparcie coachingowe w osobistych wyzwaniach życiowych praktyka związanych z praktyką masażową.
 3. Korzyści wizerunkowe i finansowe
  • Uczestnictwo w programie Superwizji, jest wyznacznikiem, że praca Praktyka jest na wymaganym poziomie.
  • Wzmocnienie Twojej wiarygodności. Nasza Marka znana jest z wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa.
  • Wsparcie w nawiązywaniu i utrzymaniu relacji z klientami. Większość sesji superwizyjnych obejmuje dyskusję na temat konkretnych relacji z klientami.
  • Wsparcie w zakresie budowy bazy klientów. Podczas superwizji Praktyk może zadawać pytania na temat marketingu i efektywniejszego pozyskiwania klientów.

Rodzaje superwizji

Macie do dyspozycji 2 rodzaje sesji Superwizji:

 1. Superwizja indywidualna – 60 minutowe sesje indywidualne (1:1) online. Zaletą superwizji indywidualnej jest to, że cała moja uwaga trenera/ki skupiona jest na Tobie. Większość absolwentów korzystało dotąd z tej formy superwizji.
 2. Superwizja grupowa – 90 minutowe sesje online w kameralnych 2-5 osobowych grupach. Ta forma jest bardziej dostępna finansowo i pozwala na wspólną naukę, korzystanie z doświadczeń innych, oraz informacji zwrotne udzielanych pozostałym uczestnikom sesji.

Proces Certyfikacji Profesjonalnej

Zalecane jest, aby już w trakcie Rocznego Kursu rozpocząć praktykę masażu oraz prowadzenie dziennika.

Warunek konieczny do rozpoczęcia Certyfikacji Profesjonalnej

Warunkiem rozpoczęcia jest ukończenie 4 modułów Rocznego Kursu Masażu Tantrycznego i uzyskanie Certyfikatu Ukończenia Rocznego Kursu Masażu Tantrycznego (Certificate of Training).

Sesje Superwizji

 • Musisz ukończyć 10 sesji superwizji indywidualnej lub 15 sesji grupowych z Trenerami prowadzącymi Roczny Kurs Masażu Tantrycznego.
 • Superwizja dotyczy tylko płatnych sesji z klientami.
 • Proponuje się, aby umawiać się na sesję superwizji po każdych 3 sesjach z klientami. Jeśli chcesz, możesz mieć je częściej.
 • Wymagane jest by przeprowadzenie co najmniej 30 godzin płatnych sesji z klientami w okresie superwizji.
 • Superwizja będzie prowadzona przez trenerów za pośrednictwem narzędzi online.
 • Na superwizje grupowe można się umawiać z maksymalnie 3 osobami.
 • Na 3 dni przed każdą sesją superwizji wypełnij „Raport Praktykującego do sesji superwizji” (który zostanie ci udostępniony w momencie przystąpienia do procesu Certyfikacji).

Dziennik sesji masażowych

 • Prowadzenie i przesyłanie Dziennika Sesji jest obowiązkowe.
 • Dziennik Sesji Masażowych demonstruje Twoją osobistą ofertę i styl prowadzenia sesji pracy z ciałem/masażu tantrycznego.
 • Przy każdym opisie przypadku podaj krótkim wyjaśnieniem, dlaczego wybrałeś/aś to konkretne podejście.
 • W opisie przypadków, stosuj zasady ochrony danych osobowych.
 • Po przystąpieniu do procesu Certyfikacji Profesjonalnej zostanie Ci udostępniony specjalny formularz online „Dziennik sesji masażowych”.

Zalety prowadzenia dziennika dla Profesjonalisty pracującego z ludźmi

Zalecamy, do prowadzenie dziennika do wszystkich Twoich sesji (nie tylko tych które zgłaszasz do superwizji).

 • Dziennik uczy podstawowych umiejętności prowadzenia zapisów po każdej sesji z klientem.
 • Dziennik zachęca do wyjaśnienia i zastanowienia się nad tym, co zrobiłeś/as podczas sesji.
 • Monitoruje, co praktykowałeś/aś z danym klientem.
 • Daje materiał do refleksji w odstępach czasu na temat przebiegu sesji lub cyklu sesji.
 • Jest narzędziem, do którego można się odwoływać i używać w sesjach certyfikacji lub podczas dzielenia się doświadczeniami z innymi praktykami.
 • Pokazuje tendencje lub trendy występujące w Twoich praktykach.
 • Dziennik jest podstawowym narzędziem samooceny.
 • Dziennik może służyć jako narzędzie i materiał referencyjny w razie potencjalnych konfliktów lub skarg klientów.

„Deklaracja Twojej pasji” do Tantr/pracy z ciałem/masaży tantrycznych

Wierzymy, że kiedy kochasz to co robisz, „praca” przekształca się w pasję, która zamienia codzienne działania w przyjemność, a nawet transformujące i szczytowe doświadczenia będące cechą prawdziwego przepływu. Pasja generuje falę energii o wysokiej częstotliwości, zgodną z zasadami Prawa Przyciągania, magnetycznie przyciągając możliwości, klientów i obfitość. Wszechświat, odpowiadając na to energetyczne dostrojenie, orkiestruje okoliczności i zasoby na Twoją korzyść. Zanurzając się w pracy, którą kochasz, nie tylko podnosisz swoją wydajność i doświadczenie, ale także naturalnie przyciągasz dobrobyt i sukces, którego pragniesz, ucieleśniając ostateczną synergię pasji i obfitości. 

„Deklaracja Twojej Pasji”

 • jest kwintesencją tego co chcesz zaoferować światu.
 • można ją stworzyć jako dokument pisemny, plik audio lub video. Celem jest wyjaśnienie i wyrażenie osobistej pasji do Twojej pracy z wykorzystaniem wiedzy zdobytej podczas Rocznego Kursu Masażu Tantrycznego, jak Cię inspiruje, co wnosi do Twojego życia, co zmieniło się dla Ciebie w wyniku uczenia się i włączania tej praktyki do swojego życia i jak zamierzasz go wykorzystać w swojej pracy.
 • może również obejmować sposób, w jaki zamierzasz korzystać z Kursu i jakie inne szkolenia zamierzasz zintegrować z tą pracą, aby rozwinąć swój własny styl. Mamy nadzieję, że okaże się to pomocne w wykrystalizowaniu tego, co oferujesz (lub chcesz oferować w przyszłości) i jak będziesz to oferować.

Praktyczna ocena umiejętności

Wykonanie pełnej sesji indywidualnej w tym masażu (ok 90 min) jednemu z trenerów kursu, aby doświadczyć zdobytych umiejętności i kompetencji. To trener zadecyduje jaki masaż / praktyki zechce sprawdzić. Kluczowymi aspektami tego, co zostanie ocenione, jest jakość dotyku oraz sposób, w jaki rozmawiasz z klientem, jak pracujesz jak i podążasz za energią obecną w sesji.

Koszt tej sesji jest taki sam jak w przypadku osobistej sesji superwizji.

Zaangażowanie w grupie współuczestników kursu

Wsparcie i zaangażowanie grupy współuczestników Rocznego Kursu Masażu Tantrycznego jest jedną z podstawowych wartości tego programu. Uczestnictwo w grupie praktyków, dzielenie się zdobytymi umiejętnościami i nauka od siebie nawzajem, to nieocenione wsparcie w pracy praktyka pracy z ciałem/ masażysty. Nie będziemy umieszczać kryteriów dotyczących liczby sesji, w których uczestniczyłeś/aś, ale chcielibyśmy mieć poczucie, że w jakiś sposób przyczyniłeś/aś się i skorzystałeś z pracy w grupie współuczestników.