Alexander

Alexander pracuje jako coach i facilitator z pasją i dużym zaangażowaniem osobistym z ludźmi, zespołami i organizacjami w dążeniu do jak najlepszego rezultatu. Kocha towarzyszyć procesom transformacji i tworzyć przestrzeń dla nich. Dzięki swojemu holistycznemu i wrażliwemu podejściu, bezpośredniej i autentycznej komunikacji oraz intuicji sytuacyjnej eksponowane są także dodatkowe poziomy.