Advanced Tantra Freya and John Hawken 25.10-30.10.2022 r.

Category:

Description

An invitation to all graduates of tantra trainings with John Hawken and Freya Wolna to spend 5 days going deeper with John into advanced tantra.

The theme is essentially how to move from “doing tantra”, ie attending workshops to enjoy some high energy, to “being Tantric”, living tantra every day as your lifestyle.

We explore, through tantic structures and rituals, the following themes:

 • How to generate and live in high energy and cultivate one’s aliveness?
 • How to dance between holding intent for ones dream, and going with the flow?
 • between self-determination and surrender?
 • between desire and letting go?
 • between self-worth and humility?
 • How to be conscious and speak one’s truth from the heart and from a place of equality?
 • How to let go of being right and instead focus on integrity?
The dance between commitment and freedom.
 • What is the true nature of freedom?
 • To whom or to what does it make sense to be faithful?
The different kinds of love.
 • Falling in love, being in love and rising in love.
 • The developmental staqges of love in an intimate relationship.
 • What is intimacy?
 • The place of intimacy in sexuality.
 • Is excitement or love the basis of sexuality?
 • Is it possible to have both?
 • Surrendering to something bigger than oneself.
 • What is spirit in practical everyday living?
 • What is spiritual sex?

 

This workshop brings us to Tantra Tribe, an advanced tantra group for graduates of one of the Paths of Transformation tantra trainings or an equivalent with another teacher. Trainings are: Sacred Body, Passionate Spirit; Lovemaking; Tantra Massage; Dark Eros; SkyDancing Couples and SkyDancing Singles trainings. The group is for those who wish to continue and deepen their tantric experience in an international context, and meet those of the tribe that has been building over the last 30 years who you haven’t met yet.

 

Half of the programme will be offered by John and Freya to invite you to enjoy the fruits of your training, including structures such as:

– chakra merging from the Quodouschka
– fire, earth, wind and water orgasms
– oceanic consciousness
– coming off the cross of duality
– cleansing your energy body of the remains of old relationships
– using the fibres of your energy body
– dropping manipulation, being in devotion
– the art of erotic scratching
– the unThai massage

These titles probably mean nothing to you, but we hope they pique your curiosity.

The rest of the programme is by request. You can ask to repeat things you have already done; you can ask to go further in the direction of structures or rituals you have done; or you can request themes that we will explore under John’s guidance, in the tradition of tantra laboratory. Our aim is to enjoy not problem based exercises, but expanding, pleasure and freedom based experiences that make our lives and our being more and more tantric.

 

WHY TO JOIN?

The experience of such an international, cross cultural group is enriching and expanding, as in the tantric context no words or language is needed for a real meeting of energies to be celebrated. Explore and celebrate with like-minded friends you didn’t know you had. Strangers become fast friends almost instantly as the shared background of the training brings the sense of being on the same wavelength and on the same journey.

On the training you probably went through very strong processes and quite a few fears. Now you can enjoy tantra without fear. You are at the beginning of your tantric path that you can explore for yourself, with friends, with partners, with the emphasis on bringing tantra into your lives.

 

Don’t just be glad that you survived the training! Enjoy the fruits of your hard work and your courage. Tantra Tribe is designed to encourage you to build on what you learned, to meet with the tantric family who shared the same or similar training and background, and to continue opening and flowering in your energy. The emphasis is on having fun and celebrating your skills with tantric energy.

 

If you are single, now is the time to consciously build your energy body to attract the partner you want into your life.

If you are in a couple, come and reaffirm your connection and take time to invest in your relationship.

If you have a partner who has not done a training, they are welcome to participate with you and experience what you have been trying to share with them.

 

Advanced Tantra with John and Freya

Date of Event: 25.10.-30.10.2022

Place of Event: The Transformation Centre, The Czech Republic, South Bohemia

Language (translation): English, Czech

Price: 370 € (Deposit: 200 €)

REGISTRATION: https://bit.ly/3QWvTHa

 

Zaproszenie dla wszystkich absolwentów szkoleń tantry z Johnem Hawkenem i Freyi Wolnej lub innych intensywnych treningów Tantry do spędzenia 5 dni zagłębiania się  w zaawansowane praktyki tantryczne.

Warsztat, dla tych którzy chcą kontynuować i pogłębiać swoje tantryczne doświadczenie w kontekście międzynarodowym oraz spotkać międzynarodowe tantryczne plemię.

Tematem jest zasadniczo to, jak przejść od „uprawiania tantry”, tj. uczęszczania na warsztaty, aby cieszyć się wysoką energią, do „bycia tantrykiem/czką” –  przeżywania tantry każdego dnia jako swojego stylu życia.

Będziemy zgłębiać, poprzez tantryczne struktury i rytuały, następujące tematy:

 • Jak generować i żyć w wysokiej energii i pielęgnować swoją witalność?
 • Jak tańczyć pomiędzy intencją i „dążeniem” do jej realizacji, a płynięciem z prądem?
 • między samostanowieniem a poddaniem się?
 • między pragnieniem a odpuszczeniem?
 • między poczuciem własnej wartości a pokorą?
 • Jak być świadomym i wypowiadać swoją prawdę z serca i z miejsca równości?
 • Jak odpuścić rację i zamiast tego skupić się na uczciwości?
TANIEC MIĘDZY ZAANGAŻOWANIEM A WOLNOŚCIĄ.
 • Jaka jest prawdziwa natura wolności?
 • Komu lub czemu ma sens być wiernym?

RÓŻNE RODZAJE MIŁOŚCI.

 • Zakochiwać się, być zakochanym i wzrastać w miłości.
 • Etapy rozwojowe miłości w intymnym związku.
 • Czym jest intymność?
 • Miejsce intymności w seksualności.
 • Czy podniecenie, czy miłość są podstawą seksualności?
 • Czy można mieć jedno i drugie?
 • Poddanie się czemuś większemu od siebie.
 • Czym jest duch w praktycznym codziennym życiu?
 • Czym jest seks duchowy?

Program jest w części zaplanowany,  proponujemy nowe pogłębione ćwiczenia i praktyki, w tym struktury takich jak:

 • połączenie czakr na bazie Quodouschki
 • orgazmy ognia, ziemi, wiatru i wody
 • świadomość oceaniczna
 • schodzenie z krzyża dualizmu
 • oczyszczanie ciała energetycznego ze starych związków
 • włókna ciała energetycznego
 • porzucanie manipulacji na rzecz oddania
 • sztuka erotycznego drapania
 • masaż nie-tajskie
 • Męskie i kobiece kręgi
 • Ceremonia pojednania
 • Tantra i Teatr

Te tytuły prawdopodobnie nic dla ciebie nie znaczą, ale mamy nadzieję, że wzbudzą twoją ciekawość.

Reszta programu jest LABORATORIUM na WASZE życzenie.  Możecie poprosić o powtórzenie rzeczy, które już przerabialiśmy; lub poprosić o eksplorację nowych tematów, które będziemy wspólnie odkrywać w tradycji tantry.

Naszym celem jest czerpanie radości nie z ćwiczeń opartych na problemach, ale poszerzania, przyjemności i doświadczeń opartych na wolności, które sprawiają, że nasze życie i nasze bycie będzie coraz bardziej tantrycznym.

DLACZEGO WARTO DOŁĄCZYĆ?

Doświadczenie międzynarodowej, międzykulturowej grupy wzbogaca i poszerza na. W kontekście tantrycznym żadne słowa ani język nie są potrzebne, aby celebrować prawdziwe spotkanie w energii. Te czas odkrywania i świętowania z podobnie myślącymi ludźmi, których jeszcze nie spotkałeś/aś – ale jak się  szybko okaże już ich dobrze znasz. Nieznajomi stają się nowymi przyjaciółmi niemal natychmiastowo, ponieważ wspólne doświadczenia podczas warsztatów i treningów daje poczucie odbierania na tych samych falach.

 

Na pierwszych treningach i warsztatach Tantry prawdopodobnie przechodziłeś/aś bardzo silne procesy i było sporo obaw. Teraz możesz cieszyć się tantrą bez lęku. Jesteś już na tantrycznej ścieżce, którą możesz odkrywać dla siebie, z przyjaciółmi, partnerem/ką, i wprowadzić ją do swojego życia.

Czy jednak tak się dzieje?

Czy Tantra jest dla ciebie ciężką pracą i przebijaniem się przez kolejne warstwy oporu i lęków?

Czy dajesz sobie prawo to tantrycznej przyjemności?

Może już czas  teraz zbierać owoce swojej ciężkiej pracy i odważnego nurkowania wgłąb siebie?

Warsztat „Tantra dla zaawansowanych” ma na celu zachęcenie cię do budowania na tym, czego się nauczyłeś, do spotkania z tantryczną rodziną, osobami, które przeszły takie same lub podobne warsztaty

Zapraszamy Was do dalszego otwierania się i rozkwitania w swojej energii.

Nacisk kładziony jest na dobrą zabawę i celebrowanie praktyk z tantryczną energią.

 • Jeśli jesteś singlem, nadszedł czas, aby świadomie budować swoje ciało energetyczne, aby przyciągnąć do swojego życia partnera/kę, którego pragniesz.
 • Jeśli jesteś w parze, przyjdź i potwierdź swoje połączenie i poświęć czas na zainwestowanie w swój związek.
 • Jeśli masz partnera/kę, który/a nie odbył/a żadnego szkolenia, zapraszamy go/ją do udziału i doświadczenia tego, czym chciał/abyś się z nim/nią podzielić.

 

TANTRA ZAAWANSOWANA  Z JOHNEM I FREYĄ

DATA: 25.10.-30.10.2022

MIEJSCE: The Transformation Centre, The Czech Republic, South Bohemia

Language (translation): English, Czech

CENA: 370 € (Deposit: 200 €)

ZAPISY:

https://bit.ly/3QWvTHa

 

LUB: KONTAKT@FREYAWOLNA.PL

Freya Wolna

Sex&Life coach, trenerka z ponad 18 letnim doświadczeniem, certyfikowana facylitatorka medytacji OSHO, certyfikowana nauczycielka Masażu Tantry i Masażu Tantrycznego. Prowadzi profesjonalną praktykę pracy z ciałem i oddechem. W swojej pracy skupia się na uzdrawianiu relacji intymnych, seksualności, komunikacji intymnej poprzez warsztaty, sesje indywidualne oraz coaching. Prowadzi autorskie imprezy taneczne ECSTATIC CACAO podczas których miksuje kultowe taneczne rytmy prowadząc uczestników w głęboką podróż do odkrywania siebie. Prowadzi autorskie warsztaty Sztuki Intymności dla par, warsztaty Orgazmiczna Moc dla kobiet oraz Master Lover dla mężczyzn. Od 4 lat prowadzi jedyny w Polsce profesjonalny certyfikowany roczny trening Masażu Tantrycznego autoryzowany przez The Paths of Transformation (John Hawken, UK), warsztaty Tantry dla kobiet w ramach szkoły Tantra Woman (Santoshi Amor, Hiszpania), oraz warsztaty Plemiennej Tantry w ramach Art of Love (Shachar Caspi, Izrael).

Freya łączy gruntowną wiedzę i doświadczenie z pasją, głęboką szamańską mądrość, wnikliwość i uważność z intuicją, co czyni z niej przewodniczkę i nauczycielkę z zamiłowaniem do życia i transformacji. Przeszkoliła tysiące osób zarówno jako trenerka w korporacjach oraz jako nauczycielka rozwoju osobistego i Tantry.

Ukończyła certyfikowane kursy Aspex oraz SAR w Sex Coach University (USA), Trening Tantra Woman, Certified Tantra Massage Teacher oraz kończy Tantra Teacher Training u Johna Hawkena, Poziom 1 i 2 w International School of Temple Arts (ISTA), Treningi Tantry u Johna Hawkena, Kursy uzdrawiania i rozbrajanie seksualności u Susan Rousgard, oraz inne treningi Tantryczne u Andrew Barnes’a i Anandy Sarity, Bruce Lyon’a, Christophera Hareesha Wallisa, Sally Kempton i wielu innych. Przez 3 lata prowadziła Międzynarodowy Festiwal Tantry w Nowym Kawkowie. Ukończyła studia zarządzania na University of Toronto w Kanadzie, a także posiada tytuł MBA w dziedzinie zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Koźmińskiego. W 2017 r ukończyła 2 letnie studium Psychologii zorientowanej na Proces.

John Hawken

Jeden z najbardziej doświadczonych nauczycieli Tantry w
Europie. Posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w pracy
z ciałem i energią, a od 20 lat jest nauczycielem tantry.

Uznawany jest za jednego z najważniejszych nauczycieli tantry
w Europie w zakresie uzdrawiania seksualności. Łączy tantrę i
szamanizm. Uczył się tantry u Margo Anand oraz szamanizmu u
Arwyn Dreamwalker. Prowadzi warsztaty tantry w Wielkiej
Brytanii, Niemczech, Austrii, Czechach, Francji, Grecji i Hiszpanii. Stworzona przez Hawkena szkoła tantry The Path of Transformation zawiera jego doświadczenia obejmujące pracę z
ciałem i energią, pracę z s eksualnością oraz inne metody
terapeutycznne, szamańskie rytuały i techniki uzdrawiania.
www.thepathsoftransformation.com